URGENT ALERT: Soldiers forcibly entered Pangalasag chairperson’s house

Siyam (9) na miyembro ng 65th IB PA na naka-base sa Bagocboc, Opol, Misamis, Oriental,ang sapilitang pumasok sa bahay ni Joseph Paborada kaninang alas-9 ng gabi, Nobyembre 24. Si Paborada ay Tagapangulo ng Pangalasag, lokal na Organisasyon ng mga Lumad at miyembro ng Kalumbay Regional Lumad Organization. Kasama sa loob ng bahay ang kanyang tatlong anak at asawa.

Pinagbu-bugbog at pinagsi-sipa sila ng mga nasabing sundalo, na nagpa-putok pa ng dalawang beses at nagbantang papatayin ang isa sa mga anak.

Ayon sa mga sundalo, ang pagpasok at pambubugbog nila sa pamilya ni Paborada ay dahil sa alitan sa pagitan ng isang anak ni Paborada at isang residente ng Bagocboc.

Ngunit matagal nang pinag-iinitan ng mga sundalo ang pamilya Paborada dahil si pamumuno ni Jospeh sa pagtutol sa pangangamkam ng kanilang lupaing ninuno. Ilang beses nang pinagbantaan ang mga Paborada sa nakaraan.

Translation:

9 members of the 65th IB PA based in Bagocboc, Opol Misamis Oriental forcibly entered Joseph Paborada’s house earlier at around 9:00 PM, November 24, 2018. Paborada is the Chairperson of Pangalas, a local Lumad Organization and a member of Kalumbay Regional Lumad Organization. Inside his house were his 3 children and wife.

The family were beaten and kicked by the soldiers who also fired shots twice and threatened to kill Paborada’s child.

According to the soldiers, they entered and beat the Paborada family because of the conflict between a son of Paborada and a resident of Bagocboc.

But the soldiers had long been eyeing the Paborada family because Joseph’s leadership has long been in opposing the conversion of their ancestral land. This is not the first time the Paboradas were threatened by state agencies.

Updates to follow.